fbpx

Hội Chợ Sức Khỏe 2024

This post is also available in: English 简体中文 Español

Thứ Bảy, ngày 27 tháng Tư, 2024 | 10:00 sáng – 1:00 trưa | Rosemary School – 401 W. Hamilton Ave. Campbell, CA 95008

Hội Chợ Tài Nguyên Cộng Đồng Dia Del Niño là một ngày hội cung cấp thông tin sức khỏe do Khu Học Chánh Campbell Union tổ chức, được hỗ trợ đặc biệt từ Project Hope, School Linked Services (Dịch Vụ Liên Kết Trường Học), AACI, và nhiều tổ chức khác! Có sẵn các tài nguyên về dịch vụ chăm sóc sức khỏe và mở rộng y tế, cùng với nhiều tài nguyên khác từ 20 cơ quan! Đưa con quý vị đến tham gia, có ăn vặt, các hoạt động vui nhộn và được tặng quà! Được các dịch vụ khám thăm dò miễn phí, bao gồm khám thăm dò tăng huyết áp và đo huyết áp.


Hội chợ sức khỏe được tổ chức tại trường tiểu học Rosemary Elementary School trong khu láng giềng Cadillac Winchester tại San Jose.

Sự kiện này là miễn phí và mở cửa cho công chúng. Vào xem mạng lưới này để biết thêm thông tin cập nhật.

Hoạt động


Sức khỏe:

Hội Thảo Thông Tin:

  • Được Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe
  • Mở Rộng Y Tế & Tài Nguyên
  • Nhận thức và giáo dục nha khoa

Hoạt Động Thanh Niên – Miễn phí:

  • Vẽ lên mặt
  • Nghệ sĩ làm bong bóng
  • Nhạc
  • Nhà hơi
  • Tacos & Burgers

Tham gia vào các hoạt động và xem các bảng tài nguyên để:

  • Cool Swag và các giải thưởng khác

Hội Chợ Tài Nguyên:

Hơn 20 cơ quan sẽ có mặt tại chỗ để cung cấp tài nguyên. Sắp công bố danh sách các cơ quan.

Địa điểm

Rosemary School

401 W. Hamilton Ave. Campbell, CA 95008